منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

شیمی یازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیمبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) هدایای زمینی
 • 2) الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

 این بخش صفحات 1 تا 10 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) رفتار عنصرها و شعاع اتم
 • 2) دنیای رنگی با عنصرهای دستۀ d

 این بخش صفحات 10 تا 17 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

جدول تناوبی عناصر


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟
 • 2) دنیای واقعی واکنش‌ها

 این بخش صفحات 18 تا 25 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) گنج‌های اعماق دریا
 • 2) جریان فلز بین محیط زیست و جامعه
 • 3) نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز
 • 4) کربن، اساس استخوان‌بندی هیدروکربن‌ها
 • 5) آلکان‌ها و نام‌گذاری آن‌ها

 این بخش صفحات 25 تا 39 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آلكن‌ها، هیدروكربن‌هایی با یك پیوند دوگانه
 • 2) آلكین‌ها، سیرنشده‌تر از آلكن‌ها
 • 3) هیدروکربن‌های حلقوی
 • 4) نفت، ماده‌ای كه اقتصاد جهان را دگرگون ساخت

 این بخش صفحات 39 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

 


فصل 2: در پی غذای سالمبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) غذا و نقش آن
 • 2) غذا، ماده و انرژی
 • 3) دمای یک ماده از چه خبر می‌دهد؟
 • 4) تفاوت دما و گرما

 این بخش صفحات 49 تا 58 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) جاری شدن انرژی گرمایی
 • 2) گرما در واكنش‌های شیمیایی (گرماشیمی)
 • 3) آنتالپی، همان محتوای انرژی است

 این بخش صفحات 58 تا 65 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آنتالپی پیوند و میانگین آن
 • 2) آنتالپی پیوند، راهی برای تعیین ΔH واکنش
 • 3) گروه‌های عاملی
 • 4) آنتالپی سوختن، تکیه‌گاهی برای تأمین انرژی

 این بخش صفحات 65 تا 72 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • جمع‌پذیری گرمای واکنش‌ها، قانون هس

 این بخش صفحات 72 تا 75 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

    


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) غذای سالم
 • 2) آهنگ واكنش
 • 3) سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت‌کننده در واكنش از دیدگاه كمّی

 این بخش صفحات 75 تا 86 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش ششم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) سرعت متوسط و شیب نمودار مول ـ زمان
 • 2) خوراکی‌های طبیعی رنگین، بازدارنده‌هایی مفید و مؤثر
 • 3) سرعت واکنش
 • 4) غذا، پسماند و ردپای آن

 این بخش صفحات 86 تا 93 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

 


فصل 3: پوشاك، نیازی پایان‌ناپذیربخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) الیاف طبیعی و ساختگی
 • 2) الیاف و درشت مولكول‌ها
 • 3) پلیمری شدن (بسپارش)

 این بخش صفحات 97 تا 107 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) پلی استرها
 • 2) الکل‌ها و اسیدها
 • 3) واکنش استری شدن

 این بخش صفحات 107 تا 114 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) پلی آمیدها
 • 2) پلیمرها، ماندگار یا تخریب‌پذیر
 • 3) پلیمر سبز

 این بخش صفحات 114 تا 119 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 06 / 09 / 1400
 • 2 دانشجو
 • 9870 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 2 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش