منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

ریاضی دوازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: تابعدرس اوّل: توابع چند جمله‌ای ـ توابع صعودی و نزولی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع چند جمله‌ای
 • 2) تابع درجۀ 3
 • 3) توابع صعودی و توابع نزولی
 • 4) فاصلۀ نقطه از خط

 این بخش صفحات 1 تا 10 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: ترکیب توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) ترکیب توابع
 • 2) تبدیل نمودار توابع
 • 3) رسم نمودار f(kx) با استفاده از نمودار f(x)

 این بخش صفحات 11 تا 23 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: تابع وارون

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری
 • 2) محدود کردن دامنه تابع

 این بخش صفحات 24 تا 30 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: مثلثاتدرس اول: تناوب و تانژانت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع متناوب
 • 2) تانژانت
 • 3) تغییرات تانژانت
 • 4) تابع تانژانت
 • 5) رسم تابع y=tan x

 این بخش صفحات 31 تا 41 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: معادلات مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نسبت‌های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان
 • 2) معادلات مثلثاتی

 این بخش صفحات 42 تا 48 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایتدرس اول: حد بی‌نهایت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری و تکمیل
 • 2) حد توابع کسری
 • 3) حد نامتناهی

 این بخش صفحات 49 تا 57 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: حد در بی‌نهایت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) حد در بی‌نهایت
 • 2) حد نامتناهی در بی‌نهایت

 این بخش صفحات 58 تا 64 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: مشتقدرس اوّل: آشنایی با مفهوم مشتق

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) شیب یک خط
 • 2) خط مماس بر یک منحنی
 • 3) محاسبۀ f'(a) به روش دیگر

 این بخش صفحات 65 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: مشتق‌پذیری و پیوستگی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مشتق‌پذیری
 • 2) تابع مشتق
 • 3) محاسبه تابع مشتق برخی توابع
 • 4) مشتق تابع مرکب / قاعده زنجیری
 • 5) مشتق‌پذیری روی یک بازه
 • 6) مشتق مرتبه دوم

 این بخش صفحات 77 تا 92 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: آهنگ تغییر

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آهنگ متوسط و آهنگ لحظه‌ای
 • 2) کاربردهایی دیگر از آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر
 • 3) سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای

 این بخش صفحات 93 تا 100 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 5: کاربرد مشتقدرس اول: اکسترمم‌های تابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق
 • 2) اکسترمم‌های نسبی تابع
 • 3) نقاط بحرانی تابع
 • 4) اکسترمم‌های مطلق تابع

 این بخش صفحات 101 تا 112 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: بهینه‌سازی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • بهینه‌سازی

 این بخش صفحات 113 تا 120 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 6: هندسهدرس اول: تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دوران حول محور
 • 2) برش
 • 3) آشنایی با مقاطع مخروطی
 • 4) بیضی
 • 5) خروج از مرکز

 این بخش صفحات 121 تا 133 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: دایره

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دایره
 • 2) معادلۀ گستردۀ یک دایره
 • 3) اوضاع نسبی خط و دایره
 • 4) اوضاع نسبی دو دایره

 این بخش صفحات 134 تا 142 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 7: احتمالقانون احتمال کل

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری
 • 2) قانون احتمال کل

 این بخش صفحات 143 تا 148 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 6091 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش