منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

حسابان دوازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: تابعدرس اوّل: تبدیل نمودار توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) انتقال‌های عمودی و افقی
 • 2) انبساط و انقباض عمودی
 • 3) انبساط و انقباض افقی

 این بخش صفحات 1 تا 12 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تابع چندجمله‌ای از درج n
 • 2) توابع صعودی و توابع نزولی
 • 3) تقسیم و بخش‌پذیری

 این بخش صفحات 13 تا 22 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: مثلثاتدرس اول: تناوب و تانژانت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع متناوب، دورۀ تناوب
 • 2) تانژانت
 • 3) تغییرات تانژانت
 • 4) تابع تانژانت
 • 5) رسم تابع y=tan x

 این بخش صفحات 23 تا 34 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: معادلات مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • معادلات مثلثاتی

 این بخش صفحات 35 تا 44 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 3: حدهای نامتناهی ـ حد در بی‌نهایتدرس اول: حدهای نامتناهی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) حدهای بی‌نهایت
 • 2) برخی از قضایای حدهای بی‌نهایت

 این بخش صفحات 45 تا 58 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: حد در بی‌نهایت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) حد در بی‌نهایت
 • 2) حد نامتناهی در بی‌نهایت
 • 3) مجانب افقی

 این بخش صفحات 59 تا 69 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 4: مشتقدرس اوّل: آشنایی با مفهوم مشتق

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آشنایی با مفهوم مشتق
 • 2) خط مماس بر یک منحنی
 • 3) محاسبۀ f'(a) به روش دیگر

 این بخش صفحات 71 تا 83 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: مشتق‌پذیری و پیوستگی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مشتق‌پذیری
 • 2) تابع مشتق
 • 3) محاسبه تابع مشتق برخی توابع
 • 4) مشتق توابع مثلثاتی
 • 4) مشتق تابع مرکب / قاعده زنجیری
 • 5) مشتق‌پذیری روی یک بازه
 • 6) مشتق مرتبه دوم

 این بخش صفحات 84 تا 101 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آهنگ متوسط و آهنگ لحظه‌ای
 • 2) کاربردهایی دیگر از آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر
 • 3) سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای

 این بخش صفحات 102 تا 110 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 5: کاربردهای مشتقدرس اول: اکسترمم‌های یک تابع و توابع صعودی و نزولی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) اکسترمم‌های یک تابع
 • 2) تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک تابع
 • 3) آزمون مشتق اوّل

 این بخش صفحات 111 تا 126 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطۀ عطف آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) جهت تقعر نمودار یک تابع
 • 2) نقطۀ عطف نمودار یک تابع

 این بخش صفحات 127 تا 136 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: رسم نمودار توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) جهت تقعر نمودار یک تابع
 • 2) نقطۀ عطف نمودار یک تابع

 این بخش صفحات 137 تا 144 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 17 / 09 / 1400
 • 1 دانشجو
 • 4955 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش