منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

فیزیک دهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: فیزیک و اندازه‌گیریبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) فیزیک: دانش بنیادی
 • 2) مدل‌سازی در فیزیک

 این بخش صفحات 1 تا 6 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی
 • 2) اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

 این بخش صفحات 6 تا 14 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری

 این بخش صفحات 14 تا 16 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • چگالی

 این بخش صفحات 16 تا 18 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی موادبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) حالت‌های ماده
 • 2) نیروهای بین مولکولی

 این بخش صفحات 23 تا 32 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • فشار در شاره‌ها

 این بخش صفحات 32 تا 40 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) شناوری
 • 2) شارۀ در حرکت و اصل برنولی

 این بخش صفحات 40 تا 47 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 3: کار، انرژی و توانبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) انرژی جنبشی
 • 2) کار انجام شده توسط نیروی ثابت

 این بخش صفحات 53 تا 60 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) کار و انرژی جنبشی
 • 2) کار و انرژی پتانسیل

 این بخش صفحات 61 تا 68 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • پایستگی انرژی مکانیکی

 این بخش صفحات 68 تا 70 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • کار و انرژی درونی

 این بخش صفحات 71 تا 73 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • توان

 این بخش صفحات 73 تا 77 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 4: دما و گرمابخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دما و دماسنجی
 • 2) انبساط گرمایی

 این بخش صفحات 83 تا 95 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • گرما

 این بخش صفحات 96 تا 103 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • تغییر حالت‌های ماده

 این بخش صفحات 103 تا 111 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • روش‌های انتقال گرما

 این بخش صفحات 111 تا 117 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

 

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 17 / 09 / 1400
 • 0 دانشجو
 • 7504 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش