منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

فیزیک یازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: الکتریسیتۀ ساکنبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) بار الکتریکی
 • 2) پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی

 این بخش صفحات 1 تا 4 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • قانون کولُن

 این بخش صفحات 6 تا 10 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) میدان الکتریکی
 • 2) مىدان الکتریکی حاصل از یک ذرّۀ باردار
 • 3) خطوط میدان الکتریکی

 این بخش صفحات 10 تا 19 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) انرژى پتانسىل الکتریکى
 • 2) پتانسیل الکتریکی

 این بخش صفحات 20 تا 25 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا

 این بخش صفحات 25 تا 27 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش ششم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) خازن
 • 2) انرژی خازن

 این بخش صفحات 28 تا 34 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 2: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیمبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) جریان الکتریکی
 • 2) مقاومت الکتریکی و قانون اهم
 • 3) عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی

 این بخش صفحات 39 تا 49 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها
 • 2) توان در مدارهای الکتریکی

 این بخش صفحات 50 تا 55 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ترکیب مقاومت‌ها

 این بخش صفحات 55 تا 61 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 3: مغناطیس و القای الکترومغناطیسیبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی
 • 2) میدان مغناطیسی

 این بخش صفحات 65 تا 70 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسى
 • 2) نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

 این بخش صفحات 71 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی
 • 2) ویژگی‌های مغناطیسی مواد

 این بخش صفحات 77 تا 85 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) پدیدۀ القای الکترومغناطیسی
 • 2) قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

 این بخش صفحات 85 تا 91 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قانون لنز
 • 2) القاگرها
 • 3) جریان متناوب

 این بخش صفحات 91 تا 99 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 17 / 09 / 1400
 • 0 دانشجو
 • 6316 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش