منو
پشتیبانی 021-66481474
منو
  • 021-66481474
  • 0

کلمات پیشنهادی

تمرین و تکرار

نحوۀ اجرای تمرین و تکرار در بسته‌های یاس را با دقت مشاهده کنید و سپس تمامی تمرین‌ها و تکرارها را طبق برنامه مطالعاتی که دارید، اجرا کنید.