منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

هندسه دهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: ترسیم‌های هندسی و استدلالدرس اول: ترسیم‌های هندسی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) ترسیم‌های هندسی
 • 2) برخی خواص نیمساز و ترسیم آن
 • 3) برخی خواص عمودمنصف و ترسیم آن
 • 4) رسم خط عمود بر یک خط و رسم خط موازی با یک خط

 این بخش صفحات 9 تا 16 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: استدلال

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) استقرا و استنتاج
 • 2) قضیه‌های دوشرطی
 • 3) مثال نقض

 این بخش صفحات 17 تا 28 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آندرس اول: نسبت و تناسب در هندسه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نسبت و تناسب
 • 2) ویژگی‌های تناسب

 این بخش صفحات 29 تا 33 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: قضیهٔ تالس

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • قضیۀ تالس

 این بخش صفحات 34 تا 37 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: تشابه مثلث‌ها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قضیۀ اساسی تشابه مثلث‌ها
 • 2) اثبات قضیۀ فیثاغورس و روابط طولی دیگر در مثلث قائم‌الزاویه

 این بخش صفحات 38 تا 44 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس چهارم: کاربردهایی از قضیهٔ تالس و تشابه مثلث‌ها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نسبت اجزای فرعی، محیط‌ها و مساحت‌های دو مثلث متشابه
 • 2) اثبات ویژگی‌های تناسب

 این بخش صفحات 45 تا 52 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: چند ضلعی‌هادرس اول: چندضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) چندضلعی
 • 2) قطر در چندضلعی‌ها
 • 3) چهارضلعی‌های مهم و ویژگی‌هایی از آنها
 • 4) ویژگی‌هایی از متوازی‌الاضلاع
 • 5) ویژگی‌هایی از مستطیل و لوزی
 • 6) ویژگی‌هایی که فقط در لوزی برقرارند
 • 7) ذوزنقه

 این بخش صفحات 53 تا 64 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: مساحت و کاربردهای آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مساحت
 • 2) کاربردهایی از مساحت
 • 3) نقاط شبکه‌ای و مساحت
 • 4) در بارۀچندضلعی های شبکه‌ای بیشتر بدانیم

 این بخش صفحات 65 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: تجسم فضاییدرس اول: خط، نقطه و صفحه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نقطه، خط و صفحه
 • 2) حالت‌های مختلف دو خط در صفحه و فضا
 • 3) حالت‌های مختلف دو صفحه
 • 4) تعامد
 • 5) یک روش برای ساختن دو مربع لاتین متعامد از مرتبۀ یک عدد فرد

 این بخش صفحات 77 تا 86 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: تفکر تجسمی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تفکر جسمی
 • 2) برش
 • 3) دوران حول محور

 این بخش صفحات 87 تا 96 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 5258 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش