منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

آمار و احتمال یازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیاتدرس 1: آشنایی با منطق ریاضی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) گزاره 
 • 2) جدول ارزش گزاره‌ها
 • 3) گزاره‌نما
 • 4) دامنهٔ متغیر گزاره‌نما 
 • 5) ترکیب گزاره‌ها
 • 6) نقیض یک گزاره 
 • 7) ترکیب فصلی دو گزاره
 • 8) ترکیب عطفی دو گزاره
 • 9) ترکیب شرطی دو گزاره
 • 10) ترکیب دو شرطیِ دو گزاره 
 • 11) سورها 
 • 12) نقیض گزاره‌های سوری

 این بخش صفحات 1 تا 18 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: مجموعه زیرمجموعه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه
 • 2) افزار یک مجموعه
 • 3) تعریف زیرمجموعه به کمک نمادهای ریاضی
 • 4) روش عضوگیری دلخواه
 • 5) دو مجموعه مساوی

 این بخش صفحات 19 تا 25 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 3: قوانین و اعمال بین مجموعه‌ها (جبر مجموعه‌ها)

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قوانین دمورگان
 • 2) ضرب دکارتی بین دو مجموعه

 این بخش صفحات 26 تا 38 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: احتمالدرس 1: مبانی احتمال

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آمار و احتمال به چه کار می‌آیند؟
 • 2) ترجمهٔ زبان گزاره‌ها به زبان مجموعه‌ها
 • 3) تشخیص فضای نمونه
 • 4) اصول احتمال

 این بخش صفحات 39 تا 47 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: احتمال غیر هم‌شانس

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • احتمال غیر هم‌شانس

 این بخش صفحات 48 تا 51 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 3: احتمال شرطی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) احتمال شرطی: کاهش فضای نمونه
 • 2) احتمال شرطی چگونه محاسبه می‌شود؟
 • 3) قانون ضرب احتمال
 • 4) قانون احتمال کل
 • 6) قانون بیز

 این بخش صفحات 52 تا 66 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 4: پیشامدهای مستقل و وابسته

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • 1) پیشامدهای مستقل و وابسته
 • 2) انتخاب‌های با جای‌گذاری و بدون جای‌گذاری

 این بخش صفحات 67 تا 72 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: آمار توصیفیدرس 1: توصیف و نمایش داده‌ها

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • توصیف و نمایش داده‌ها

 این بخش صفحات 73 تا 83 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: معیارهای گرایش به مرکز

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) میانگین داده‌ها
 • 2) میانه داده‌ها
 • 3) مد یا نما داده‌ها
 • 4) میانگین، میانه و مد داده‌ها، کدام معیار را انتخاب می کنید؟

 این بخش صفحات 84 تا 92 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 3: معیارهای پراکندگی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • 1) انحراف معیار و واریانس داده‌ها
 • 2) ضریب تغییرات داده‌ها
 • 3) نمودار جعبه‌ای

 این بخش صفحات 93 تا 102 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: آمار استنباطیدرس 1: گردآوری داده‌ها

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • گردآوری داده‌ها

 این بخش صفحات 103 تا 117 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: برآورد

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • 1) برآورد نقطه‌ای
 • 2) برآورد بازه‌ای

 این بخش صفحات 118 تا 127 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو
 • 5109 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش