منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

هندسه دوازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: ماتریس و کاربردهادرس اول: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) معرفی چند ماتریس خاص
 • 2) جمع ماتریس‌ها
 • 3) ضرب ماتریس‌ها

 این بخش صفحات 10 تا 21 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: وارون ماتریس و دترمینان

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) حل دستگاه معادلات (دومعادله و دومجهولی) با استفاده از ماتریس وارون
 • 2) دترمینان و کاربردهای آن
 • 3) دستور ساروس برای محاسبۀ دترمینان ماتریس های 3.3

 این بخش صفحات 22 تا 31 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطیدرس اول: آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مقاطع مخروطی
 • 2) مکان‌های هندسی مهم در صفحه
 • 3) کاربرد مکان هندسی

 این بخش صفحات 34 تا 39 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: دایره

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) معادلۀ دایره
 • 2) تبدیل معادلۀ ضمنی دایره به معادلۀ استاندارد

 این بخش صفحات 40 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: بیضی و سهمی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) بیضی
 • 2) سهمی
 • 3) معادلۀ سهمی
 • 4) انتقال (محورها)
 • 5) تبدیل معادلۀ یک سهمی به صورت متعارف
 • 6) رسم سهمی
 • 7) ویژگی بازتابندگی سهمی‌ها و کاربردهای آن

 این بخش صفحات 47 تا 59 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: بردارهادرس اول: معرفی فضای R3

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • معرفی فضای 3R
 • بردارها در 2R
 • خواص جمع بردارها
 • بردارهای یکه

 این بخش صفحات 62 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • خواص ضرب داخلی
 • تصویر قائم بردار a بر بردار b
 • ضرب خارجی
 • حجم متوازی السطوح

 این بخش صفحات 77 تا 86 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 17 / 09 / 1400
 • 0 دانشجو
 • 3284 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش