منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

ریاضیات گسسته دوازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: آشنایی با نظریۀ اعداددرس 1: استدلال ریاضی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) استدلال
 • 2) اثبات با درنظر گرفتن همه حالت‌ها
 • 3) اثبات غیرمستقیم
 • 4) اثبات های بازگشتی/ گزاره‌های هم‌ارز

 این بخش صفحات 1 تا 8 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: بخش‌پذیری در اعداد صحیح

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) عاد کردن
 • 2) ویژگی‌های رابطۀ عاد کردن
 • 3) بزرگ‌ترین مقسومٌ علیه مشترک و کوچک‌ترین مضرب مشترک دو عدد
 • 4) قضیه تقسیم و کاربردها
 • 5) افراز مجموعۀ Ζ به کمک قضیه تقسیم

 این بخش صفحات 8 تا 17 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 3: هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) هم‌نهشتی
 • 2) معادلۀ هم‌نهشتی
 • 3) حل معادلات سیّاله و کاربردهای آن
 • 4) تبدیل یک معادلۀ سیّاله به معادلۀ هم‌نهشتی

 این بخش صفحات 18 تا 30 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: گراف و مدل‌سازیدرس 1: معرفی گراف

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • گراف

 این بخش صفحات 31 تا 42 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: مدل‌سازی با گراف

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) احاطه‌گری
 • 2) معرفی یک نماد

 این بخش صفحات 43 تا 54 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: ترکیبیّات (شمارش)درس 1: مباحثی در ترکیبیّات

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری و تکمیل
 • 2) جایگشت‌های با تکرار
 • 3) مربع‌های لاتین
 • 4) دو مربع لاتین متعامد
 • 5) یک روش برای ساختن دو مربع لاتین متعامد از مرتبۀ یک عدد فرد

 این بخش صفحات 55 تا 72 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: روش‌هایی برای شمارش

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) اصل شمول و عدم شمول
 • 2) اصل لانه کبوتری

 این بخش صفحات 73 تا 84 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو
 • 3719 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش