منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

هندسه یازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: دایرهدرس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) اوضاع نسبی خط و دایره
 • 2) زوایای مرکزی، محاطی و ظلی
 • 3) زاویۀ ظلی
 • 4) رسم خط عمود بر یک خط و رسم خط موازی با یک خط

 این بخش صفحات 9 تا 17 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: رابطه‌های طولی در دایره

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) رابطه‌های طولی در دایره
 • 2) رسم مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج دایره
 • 3) حالت‌های دو دایره نسبت به هم و مماس مشترک‌ها

 این بخش صفحات 18 تا 23 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: چندضلعی‌های محاطی و محیطی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) چندضلعی‌های محاطی و محیطی
 • 2) دایره‌های محیطی و محاطی مثلث
 • 3) چهارضلعی‌های محاطی و محیطی

 این بخش صفحات 24 تا 32 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: تبدیل‌های هندسی و کاربردهادرس اول: تبدیل‌های هندسی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تبدیل‌های هندسی
 • 2) بازتاب
 • 3) انتقال
 • 4) تجانس

 این بخش صفحات 33 تا 51 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: کاربرد تبدیل‌ها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) کاربرد تبدیل‌ها
 • 2) کاربردهایی از بازتاب (قرینه‌یابی)
 • 3) مسائل پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر

 این بخش صفحات 52 تا 60 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: روابط طولی در مثلثدرس اول: قضیۀ سینوس‌ها

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • قضیۀ سینوس‌ها

 این بخش صفحات 61 تا 65 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: قضیۀ کسینوس‌ها

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • قضیۀ کسینوس‌ها

 این بخش صفحات 65 تا 69 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: قضیۀ نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ طول نیمسازها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قضیۀ نیمسازهای زوایای داخلی
 • 2) محاسبۀ طول نیمسازهای زوایای داخلی مثلث

 این بخش صفحات 70 تا 72 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس چهارم: قضیۀ هرون (محاسبۀ ارتفاع‌ها و مساحت مثلث)

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قضیۀ هرون (محاسبۀ ارتفاع‌ها و مساحت مثلث)
 • 2) اثبات دستور هرون (برای محاسبهٔ مساحت مثلث)

 این بخش صفحات 73  تا 77 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 4939 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش